Karel Lamač

Diplomová práce

Ekonomická analýza společnosti Heineken Česká republika, a.s.

Economic analysis of company Heineken Czech republic, a.s.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit ekonomickou situaci společnosti Heineken Česká republika, a.s., za období 2007 - 2011. Teoretická část práce vymezuje teoretický základ nástrojů ekonomické analýzy, což zahrnuje PEST analýzu, Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, SWOT analýzu, horizontální a vertikální analýzu, bilanční pravidla, poměrovou analýzu, bonitní a bankrotní modely, ekonomický normál …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to evaluate economic situation of Heineken Czech republic, a.s., for the period 2007 - 2011. Theoretical part of the thesis delineates a theoretical background of tools of economic analysis, which contains PEST analysis, Porter's five forces analysis, SWOT analysis, horizontal and vertical analysis, balance rules, ratio analysis, creditworthy and bankruptcy models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Klečka
  • Oponent: Libor Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37887

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management