Aneta Tkadlecová

Bakalářská práce

Efektivita využívání psychodiagnostických metod ve výběrovém řízení

Efficiency in the use of psychodiagnosis methods in tender
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na metody výběrového řízení, a to zejména na psychodiagnostické metody. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit názor personalistů na efektivity využívání psychodiagnostických metod ve výběrovém řízení. Dílčím cílem je zjistit jaké druhy psychodiagnostických metod jsou v praxi nejvíce využívány. Dále mě zajímalo, zda organizace vyhodnocují efektivitu výběrového řízení …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on methods of recruitment, especially on psycho-diagnostic methods. The main goal of the bachelor thesis is to find the opinion of the HR manager on the effectiveness of using psycho-diagnostic methods in the tender procedure. The partial aim is to find out which types of psycho-diagnostic methods are most used in practice. I also wondered if organizations are evaluating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Miloslava Hiršová
  • Oponent: Kateřina Smejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68942