Ing. Mgr. Dana Karásková

Bakalářská práce

Rakouská zahraniční politika vůči České republice ve světle veřejného mínění a mediálního obrazu

Austrian Foreign Policy towards the Czech Republic in the light of public opinion and medial discourse
Anotace:
Tato práce se zabývá vztahem médií, utvářením názoru veřejnosti a zahraniční politikou Rakouska. Stěžejní částí práce je analýza role výzkumů veřejného mínění, coby možné zpětné vazby pro zahraničněpolitická rozhodnutí. Zpracovány jsou kvantitativní a kvalitativní výzkumy veřejného mínění rakouské společnosti na téma česko- rakouských vztahů, v oblasti vzájemných postojů či přeshraniční spolupráce …více
Abstract:
This thesis follows relationship of media, foreign policy of Austria and forming the attitude of public. Fundamental part of the thesis is analysing the role of research of public opinion as a possible feedback for foreign-political decesion making. Quantitative and qualitative researches of Austrian public opinion covering the topic of Czech-Austrian relations in area of reciprocal attitude or cross …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií