Ing. Vanesa Maurycová

Diplomová práce

Vliv médií na utváření veřejného mínění

The influence of the Media in Shaping Public Opinion
Anotace:
V této diplomové práci je zpracován vliv médií na utváření veřejného mínění. Cílem je utvořit si obrázek o tom, jaký je názor veřejnosti na jednotlivá média. Dílčím cílem je jednotlivá média charakterizovat a shrnout jejich pozitiva a negativa. V teoretické části se zabývám charakteristikou médií, veřejného mínění, agendy setting a nakonec negativními a pozitivními vlivy médií. Prostřednictvím analýzy …více
Abstract:
In this thesis there is processed the influence of media in shaping a public opininon. The goal is to form a picture of what is the public opinion like within the individual media. The partial goal is to characterize each media and summarize the positives and negatives of media. In the theoretical part I deal with characterization of media, public opinion, agenda setting and at the end I deal with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní