Veronika Ćmielová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Projekt výzkumu veřejného mínění občanů Jablunkovska o tamější sociální práci

Anotace:
Předkládaná absolventská práce má čtenáři objasnit téma týkající se výzkumu veřejného mínění o sociální práci. Cílem této práce je vytvoření projektu empirického výzkumu veřejného mínění občanů Jablunkovska o tamější sociální práci. Práce je koncipována do dvou základních částí, kdy první z nich slouží jako teoretická východiska projektu, zatímco druhá část je věnována metodologii tohoto projektu. …více
Abstract:
The presented graduate thesis is supposed to clarify the topic concerning the research of public opinion on the social work. The aim of the paper is project establishing of empirical research in term soft public opinion within the frame of the citizens of Jablunkov in the local social work. The thesis is divided into the two basic parts, where as the first part is focused on the theoretical solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Závrská
  • Oponent: Mgr. Jan Mochťák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc