Ing. Anzhelika Khaustova

Bakalářská práce

Klady a zápory etických kodexů v rámci Corporate Identity

The Pros and Cons of Ethical Codes within The Corporate Identity
Anotace:
Identita organizace představuje strategický koncept, kterým se organizace prezentuje na veřejnosti, čili jaký podnik chce být. Cílem organizační identity je snaha o obsahové i formální sjednocení všech stránek podniku, které přispěje k jisté jedinečnosti a vnějšímu odlišení od konkurence, jak na samotném trhu, tak i v očích zákazníků a veřejností. Za základ identity organizace se považuje její filosofie …více
Abstract:
A corporate identity is a strategical concept, with the help of which an organization is representing itself to the public, or a representation of what this company wants to be. A goal of corporate identity is an effort of both substantial and formal unification of all aspects of a company, which contributes to its uniqueness and an external differentiation from rivals both on market and from point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní