Ing. Anzhelika Khaustova

Bachelor's thesis

Klady a zápory etických kodexů v rámci Corporate Identity

The Pros and Cons of Ethical Codes within The Corporate Identity
Abstract:
Identita organizace představuje strategický koncept, kterým se organizace prezentuje na veřejnosti, čili jaký podnik chce být. Cílem organizační identity je snaha o obsahové i formální sjednocení všech stránek podniku, které přispěje k jisté jedinečnosti a vnějšímu odlišení od konkurence, jak na samotném trhu, tak i v očích zákazníků a veřejností. Za základ identity organizace se považuje její filosofie …more
Abstract:
A corporate identity is a strategical concept, with the help of which an organization is representing itself to the public, or a representation of what this company wants to be. A goal of corporate identity is an effort of both substantial and formal unification of all aspects of a company, which contributes to its uniqueness and an external differentiation from rivals both on market and from point …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Marek Matějka
  • Reader: Mgr. Miloslava Kykalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní