Petr Hlawiczka

Diplomová práce

Technicko-ekonomické hodnocení provozování čistírny odpadních vod ve vybraném průmyslovém podniku

Technical and Economic Evaluation of the Operation of a Wastewater Treatment Plant in a Selected Industrial Company
Anotace:
Hlavním cílem této práce je technicko-ekonomické zhodnocení provozování čistírny odpadních vod ve vybraném průmyslovém podniku. Provozovatel čistírny odpadních vod navrhl poměrně zásadní změny technologických postupů na koncové čistírně odpadních vod za účelem zvýšení účinnosti a stability procesů čištění odpadních vod a snížení provozních nákladů. V této práci jsou popsány technologické procesy úpravy …více
Abstract:
The main goal of this work is the technical and economic evaluation of the operation of a wastewater treatment plant in a selected industrial enterprise. The operator of the wastewater treatment plant has proposed relatively fundamental changes in technological processes at the final wastewater treatment plant in order to increase the efficiency and stability of wastewater treatment processes and reduce …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Jana Buchtová
  • Oponent: Marek Mrva

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Management kvality a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu