Theses 

Úspora nákladů ve společnosti VLK s.r.o. prostřednictvím systému GPS – Bc. Robert Sunegh

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Robert Sunegh

Bakalářská práce

Úspora nákladů ve společnosti VLK s.r.o. prostřednictvím systému GPS

Cost savings in the company VLK Ltd. via GPS system

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je úspora nákladů ve společnosti VLK s.r.o. prostřednictvím GPS systému. Práce je dělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou GPS, fleet managementem a outsourcingem. Praktická část představuje společnost VLK s.r.o., její strukturu a vozový park. Praktická část zkoumá, modernizaci vozového parku pomocí implementace systému GPS sledování vozidel. Cílem této práce je zjistit úsporu nákladů v různých oblastech společnosti VLK s.r.o. při využití GPS sledování nákladních vozidel.

Abstract: The subject of this bachelor's thesis is a cost saving in the company VLK Ltd. via GPS system. The thesis has two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the characteristics of GPS, fleet management and outsourcing. The practical part presents the company VLK Ltd., its structure and fleet. The practical part examines the modernization of the fleet through the implementation of the system GPS trucks monitoring. The aim of this thesis is to determine the cost savings in different areas of the company VLK s.r.o. in the use of GPS trucks monitoring.

Klíčová slova: GPS, fleet management, outsourcing, režijní náklady, konkurenční výhoda, optimalizace nákladů, oportunitní náklady, monitoring

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz