Bc. Robert Sunegh

Bakalářská práce

Úspora nákladů ve společnosti VLK s.r.o. prostřednictvím systému GPS

Cost savings in the company VLK Ltd. via GPS system
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je úspora nákladů ve společnosti VLK s.r.o. prostřednictvím GPS systému. Práce je dělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou GPS, fleet managementem a outsourcingem. Praktická část představuje společnost VLK s.r.o., její strukturu a vozový park. Praktická část zkoumá, modernizaci vozového parku pomocí implementace systému …více
Abstract:
The subject of this bachelor's thesis is a cost saving in the company VLK Ltd. via GPS system. The thesis has two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the characteristics of GPS, fleet management and outsourcing. The practical part presents the company VLK Ltd., its structure and fleet. The practical part examines the modernization of the fleet through the implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní