Monika HOJDYSZOVÁ

Master's thesis

Školská integrace versus segregace ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením - existuje nejlepší rozhodnutí?

School integration versus segregation in the education of pupils with hearing disabilities - does the best decision exist?
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na problematiku integrovaného a segregovaného vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou podány základní informace o významu sluchu, vlivu sluchového postižení na vzdělávání a možnostech výchovy a vzdělávání sluchově postižených, včetně uvedení výhod a nevýhod vzdělávání ve škole pro sluchově postižené a vzdělávání …viac
Abstract:
This work is focused on an issue of integrated and segregated education of pupils with hearing disabilities. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there are given basic informations about the importance of hearing, influence of hearing disabilities on education, the possibilities of education of the hearing impaired, including advantages and disadvantages …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016
Zverejniť od: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Igor Hampl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOJDYSZOVÁ, Monika. Školská integrace versus segregace ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením - existuje nejlepší rozhodnutí?. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta