Monika HOJDYSZOVÁ

Master's thesis

Školská integrace versus segregace ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením - existuje nejlepší rozhodnutí?

School integration versus segregation in the education of pupils with hearing disabilities - does the best decision exist?
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na problematiku integrovaného a segregovaného vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou podány základní informace o významu sluchu, vlivu sluchového postižení na vzdělávání a možnostech výchovy a vzdělávání sluchově postižených, včetně uvedení výhod a nevýhod vzdělávání ve škole pro sluchově postižené a vzdělávání …more
Abstract:
This work is focused on an issue of integrated and segregated education of pupils with hearing disabilities. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there are given basic informations about the importance of hearing, influence of hearing disabilities on education, the possibilities of education of the hearing impaired, including advantages and disadvantages …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016
Accessible from:: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Igor Hampl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOJDYSZOVÁ, Monika. Školská integrace versus segregace ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením - existuje nejlepší rozhodnutí?. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta