Bc. Adriana Ritschelová

Bakalářská práce

Spolupráce výrobce autoolejů se subjekty hodnotové sítě

Value network and value chain
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnotovou sítí podniku Paramo, a. s., a způsoby posilování vztahů se subjekty hodnotové sítě. Práce se v teoretické části věnuje základním pojmům hodnota pro zákazníka, atributy hodnoty pro zákazníka a hodnotový management. Dále se zabývá hodnotovým řetězcem a hodnotovou sítí. Podrobně jsou popsány způsoby posilování vztahů s dodavateli a zákazníky a nástroje k posilování …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with value network of company Paramo, a. s., and ways of strengthening relationships with customers of the value network. Work in theoretical read therein deals with basic components of customer value, attributes of customers value and value management. It also deals with value chain and value network. In more detail the ways of strenghtening relationships with suppliers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Ehlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ritschelová, Adriana. Spolupráce výrobce autoolejů se subjekty hodnotové sítě. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků