Marcela DOLEŽELOVÁ

Bakalářská práce

Speciální systémy stravování (alternativní výživa, přírodní strava, makrobiotická strava, vegetariánská strava)

Special boarding systems (alternative nutrition, natural, macrobiotic and vegetarian diet)
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo vymezení jednotlivých nekonvenčních směrů výživy. Práce je zaměřena na význam ve výživě osob z hlediska příjmu nutričně významných látek. Většinou se jedná o nedostatečný příjem především vitamínů a minerálních látek, ale i nadbytečný příjem určitých sloučenin. Ze speciálních systémů stravování práce obsahuje alternativní výživu, přírodní stravu, makrobiotickou stravu, vegetariánství …více
Abstract:
The aim of this thesis was to determine particular unconventional nutrition trends. The thesis is focused on importance in human nutrition in term of nutritionaly important substance intake. Mostly it is concerned in insufficient vitamin and mineral intake but on the other hand also in excessive intake of certain compounds. The thesis includes alternative, natural, macrobiotic and vegetable diet and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2009
Zveřejnit od: 28. 5. 2009
Identifikátor: 5267

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Velichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽELOVÁ, Marcela. Speciální systémy stravování (alternativní výživa, přírodní strava, makrobiotická strava, vegetariánská strava). Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin