Bc. Vendula MAJÁRKOVÁ

Diplomová práce

Výchova a šťastné dětství

Education and happy childhood
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je získat poznatky o rodině, výchově, jaký význam má zdravé sebevědomí pro dítě a jeho osobnost, jak důležitá je psychická odolnost pro další vývoj dítěte, proč při výchově stanovit hranice a pravidla. Upozornit na sourozenecké vztahy v rodině a také na konflikty mezi sourozenci. Také si odpovědět na otázku, co my jako rodiče můžeme udělat pro to, aby naše děti prožily ?šťastné …více
Abstract:
The aim of my thesis is to gain knowledge about the family, education, the importance of healthy self-esteem for the baby and his personality, how important is the psychological resilience for the further development of the child, why raise limits and rules. Warn on sibling relationships in the family and also to conflicts between siblings. Also, to answer the question of what we as parents can do …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2012
Zveřejnit od: 26. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJÁRKOVÁ, Vendula. Výchova a šťastné dětství. Brno, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe