Barbora ZABLOUDILOVÁ

Bakalářská práce

Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence

Prevention of risky behaviour in terms of methodist prevention in primary school
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část seznamuje čtenáře s rizikovým chováním žáků, kteří plní povinnou školní docházku, a s ním související prevenci, která je v dané problematice stěžejní. Je zde charakterizováno jak rizikové chování a jeho možné příčiny …více
Abstract:
The topic of this bachelor work is Prevention of risky behaviour in elementary school from the point of view of a school methodist of prevention. The work is divided into a theoretical part and a research part. The theoretical part informs readers about risky behavior of students who complete their compulsory education and about related prevention, which is the crucial issue. There are some characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZABLOUDILOVÁ, Barbora. Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6shber 6shber/2
21. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.