Mgr. Marta Valentová

Diplomová práce

Minimální preventivní program na základní škole a speciálních zařízeních

Minimum preventive programme on basic schools and special schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou zhodnocení stavu primární prevence závislostí na návykových látkách v základních školách a speciálních zařízeních. Byla provedena analýza nestandardizovaného dotazníkového šetření školských zařízení kvantitativní metodou. Cílem diplomové práce byl návrh metodiky, která se věnuje tématu Prevence vybraných sociálně patologických jevů v rámci školních i mimoškolních …více
Abstract:
Theme of the thesis is question of evaluation of dependence on habit-forming drugs at basic schools and special schools. Analysis of non-standardized questionnaire investigation of educational institutions has been accomplished by means of quantitative method. The aim of the thesis is to suggest methodology with respect to the theme Preventive programme of social-pathological events within the scope …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy