Bc. Karel KOSEK

Diplomová práce

Rovnoprávnost mužů a žen

Equality of Men and Women
Anotace:
Tématem diplomové práce je rovnoprávnost mužů a žen. Diplomová práce je rozdělena do pěti částí. První tři kapitoly jsou zaměřeny teoreticky a mají za úkol vysvětlit základní pojmy genderové problematiky, historický proces zrovnoprávňování mužů a žen, a to včetně kontextu ozbrojených služeb, možností pomoci proti nerovnému zacházení, právní aspekt, pohled Evropské unie a další relevantní záležitosti …více
Abstract:
The topic of the theses is the equality between men and women. The theses is divide into five parts. The first three parts are aimed theoretically and their task is to explain the basic consepts of gender problems, historical process of the equality between men and women, which includes a context of army services, possibilities of help against unequal dealing, a law aspect, view of the Europe Union …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2012
Zveřejnit od: 23. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSEK, Karel. Rovnoprávnost mužů a žen. Brno, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 03. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika