Bc. Veronika Kotenová

Bakalářská práce

Lidská práva a problém jejich universality

Human Rights and Problem Their Universality
Anotace:
Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila téma Lidská práva a jejich univerzalita. Univerzalita lidských práv spočívá v tom, že již zmíněná práva lze adresovat na všechny osoby bez rozdílu pleti, náboženského vyznání, potřebného vyhrazení apod. S lidskými právy je ale nutné zacházet velmi obezřetně, neboť malé pochybení či zaměňující vysvětlení těchto práv může mít nedozírné následky pro nás všechny …více
Abstract:
I chose Human rights and their universality as a topic for my bachelor thesis. Human rights can be addressed to all persons without difference of race, religion, reserved opinion etc., that´s called universality. It is necessary to treat human rights very cautiously, because little misconduct or confusing explanation of these rights could have enormous consequences for all of us. I divided my topis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Dr. et Dr. Vladimír Robert Matas, MA
  • Oponent: JUDr. Petr Kovařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní