Mgr. Lenka Pevná

Bakalářská práce

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s Alzheimerovou demencí

Specifics of nursing care about patients with Alzheimer's dementia
Anotace:
Bakalářská práce je složena ze dvou částí (teoretické a empirické). Teoretická část je zaměřena na problematiku poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s Alzheimerovou demencí ( Alzheimerova demence - její výskyt v ČR a ve světe, neuropatogeneze, klinický obraz, diagnostika, terapie , oblasti specifické péče). Empirická část mapuje pomocí kvantitativního průzkumu metodou originálního dotazníkového …více
Abstract:
The bachelor thesis consists of two parts (theoretical and empirical). The theoretical part is aimed at issues of providing specific nursing care of patients suffering from Alzheimer´s desease (Alzheimer´s desease - its prevalence in the Czech Republic and in the world, neuropathogenesis, clinical presentation, diagnostics, therapy, areas of specific care). The empirical part uses a questionnaire to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta