Jakub Bocek

Bakalářská práce

Redakční systém se SEO propagací

Redaction System with SEO Propagation
Anotace:
Účelem této bakalářské práce je vytvořit jednoduchý redakční systém s podporou tvorby blogu uživatele. Na stránkách blogů se bude zobrazovat reklama zadaná v reklamním systému. Redakční systém bude napojen na centrální systém reklamy, který umožní zobrazení reklamy na stránkách (blogy) vytvořených redakčním systémem. Systém bude obsahovat SEO propagaci, která bude zajišťovat přední výsledky ve všech …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to develop easy content management system with support of creating blog for user. On blogs will show advert specified in advertising system. Content management system will be connect to a central system of advertising which enables to display adverts to pages (blogs) created by content management. Content management system will contain SEO propagation which will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Jan Plucar
  • Oponent: Ivan Zelinka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika