Bc. Valentýna Weissmannová

Master's thesis

Internet věcí – kultura sdílení v době nových médií

Internet of Things – Sharing Culture In The Era New Media
Abstract:
Vynálezem, který umožnil přelom ve způsobech nejen získávání a uchovávání, ale především v možnostech sdílení a masového šíření informace, je internet. Nacházíme se ve věku síťové společnosti. Síťová společnost se zásadně proměňuje ve své vnitřní struktuře. Mění své hodnoty a svá společenská uspořádání. Digitální sítě umožňují vysokou míru participace na chodu světa, avšak nerovným přístupem k technologiím …more
Abstract:
The technology, which has enabled a breakthrough in ways of not only obtaining and preserving, but above all in the possibilities of sharing and spreading information, is the Internet. We are in the age of the network society. The network society is fundamentally transformed in its internal structure. It changes its values and social arrangements. Digital networks allow a high degree of participation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Míčová
  • Reader: Mgr. et Mgr. Adam Franc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media