Bc. Josef Jedlička

Bachelor's thesis

Měření a hodnocení finanční výkonnosti a stability neziskové organizace

Measurement and evaluation of financial performance and stabillity of non-profit organization
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční výkonnost a stabilitu neziskové organizace, identifikovat možné problémové oblasti a celkově zhodnotit informativnost použitých metod u tohoto typu společnosti. Teoretická část se zabývá popisem veřejného sektoru, specifiky příspěvkové organizace jako typu neziskové organizace, obecnými metodami finanční analýzy, výčtem použitých ukazatelů strukturovaného …more
Abstract:
The objective of this bachelor project is to measure and evaluate financial performance and stability of non-profit organisation, to identify possible threats and to evaluate overall informativeness of used methods in this type of organisation. Theoretical part of this project is concerned with describing public sector, specifics of state-funded organisation as a type of non-profit organisation, basic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2016
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Jana Kotěšovcová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní