Lukáš Pavlát

Bakalářská práce

Ochrana osobnosti versus svoboda projevu

Protection of Personality versus Freedom of Expression
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na kolizi mezi svobodou projevu a ochranou osobnosti. V práci jsou uvedeny základní hodnoty, jako právo na ochranu osobnosti a právo na svobodu projevu, včetně právní úpravy. Pozornost je zde věnována také ochraně osobnosti a svobodě projevu na internetu, jelikož v dnešní době se lidé setkávají se zásahem do osobnostních práv právě v prostředí internetu. Součástí bakalářské …více
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on the clash between freedom of expression and protection of personality. The work sets out core values, such as the right to protection of one's personality and the right to freedom of expression, including legislation. There is also attention paid to the protection of personality and freedom of expression on the internet, as nowadays people are being met with interference …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/vglts/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 8. 2022
  • Vedoucí: JUDr. Eva Ondřejová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika