Bc. Michaela Vladíková

Bakalářská práce

Sestra a umělá plicní ventilace

Nurse and artificial lung ventilation
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice umělé plicní ventilace v ošetřovatelské péči. Teoretická část popisuje fyziologii respiračního systému, základy umělé plicní ventilace, problematiku ventilátorové pneumonie a specifika ošetřovatelské péče o ventilované nemocné. Praktická část zkoumá teoretické znalosti a praktické dovednosti všeobecných sester pracujících na odděleních resuscitační a intenzivní …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to issues of artificial lung ventilation in nursing care. The theoretical part of the thesis describes physiology of the respiratory system, bases of artificial lung ventilation, issues of ventilator pneumonia and specifics of nursing care of ventilated patients. The practical part of the thesis examines theoretical knowledge and practical skills of nurses who works …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta