Tereza BUBNOVÁ

Bakalářská práce

Obec s pověřeným obecním úřadem

Municipality with authorized municipal office
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vymezením obcí s pověřeným obecním úřadem. V první polovině práce jsou vysvětleny základní pojmy veřejné správy a vymezena územní samospráva spolu s její právní úpravou. Dále je v práci vysvětleno postavení obcí jako základních územních samosprávných celků a proveden jejich základní rozbor. Druhá polovina práce se zabývá konkrétně obcemi s pověřeným obecním úřadem. Je rozebrán …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with demarcation of municipalities with authorized municipal office. The first half of the thesis explains the basic concepts of public administration and defines the territorial self-government together with its legal regulation. Further, the thesis describes the status of municipalities as basic territorial self-governing units and their basic analysis is carried out. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUBNOVÁ, Tereza. Obec s pověřeným obecním úřadem. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa