Martina BROTÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Obec s pověřeným obecním úřadem

Municipality with authorized municipal office
Anotace:
Tématem bakalářské práce je "Obec s pověřeným obecním úřadem". Práce obsahuje základní vymezení pojmů veřejné správy a územní samosprávy. Dále popisuje postavení obcí jako základních územně samosprávných celků, typologii obcí a především působnost obcí. Obec s pověřeným obecním úřadem vykonává působnost pro více obcí ve svém správním obvodu. Práce rozebírá jak činnost a organizační strukturu této kategorie …více
Abstract:
Bachelor thesis is "Municipality with authorized municipal office". The thesis includes basic definitions of public administration and local government. It also describes the status of municipalities as basic local government units, typology and especially municipal jurisdiction. Municipality with authorized municipal office to exercise power in several municipalities in its district. The work examines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROTÁNKOVÁ, Martina. Obec s pověřeným obecním úřadem. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa