Tereza BUBNOVÁ

Bachelor's thesis

Obec s pověřeným obecním úřadem

Municipality with authorized municipal office
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vymezením obcí s pověřeným obecním úřadem. V první polovině práce jsou vysvětleny základní pojmy veřejné správy a vymezena územní samospráva spolu s její právní úpravou. Dále je v práci vysvětleno postavení obcí jako základních územních samosprávných celků a proveden jejich základní rozbor. Druhá polovina práce se zabývá konkrétně obcemi s pověřeným obecním úřadem. Je rozebrán …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with demarcation of municipalities with authorized municipal office. The first half of the thesis explains the basic concepts of public administration and defines the territorial self-government together with its legal regulation. Further, the thesis describes the status of municipalities as basic territorial self-governing units and their basic analysis is carried out. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BUBNOVÁ, Tereza. Obec s pověřeným obecním úřadem. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Public Administration