Bc. Barbora Matečná

Bakalářská práce

Závislosť na potravinách

Food addiction
Abstract:
This bachelor thesis is focusing on food addiction of an individual and its impact on his health. As of writing of this thesis, food addiction is not officially classified as a medical diagnosis. The problematic is however gaining a significant attraction from academic and professional society. Czech and Slovak scientific literature uses the term very sparsely. The aim of this thesis is to examine …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou závislosti na potravinách a jej možného dopadu na zdravie jedinca. Závislosť na potravinách nie je v súčasnosti oficiálnou diagnózou, avšak tejto problematike sa v odborných kruhoch venuje veľká pozornosť. Česká a slovenská odborná literatúra tento pojem však prakticky nepozná. Cieľom práce je zhodnotiť opodstatnenosť konceptu závislosti na potravinách …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martina Nevrlá
  • Oponent: Ing. Bc. et Bc. Aneta Pohořalá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta