Mgr. Ing. Tomáš Dráb

Bachelor's thesis

Efekt plynovodu Nord Stream na vztah Evropské unie k Ruské federaci v sektoru zemního plynu

Effect of the Nord Stream Pipeline on Relations between the EU and Russia within the Natural Gas Sector
Anotácia:
Bakalářská práce je analýzou vlivu plynovodu Nord Stream na vztah EU a Ruska v sektoru zemního plynu prizmatem teoretických konceptů závislosti a vzájemné závislosti. Stěžejními cíli práce jsou determinace povahy předmětného vztahu před vybudováním Nord Streamu a identifikace jeho proměny způsobené tímto plynovodem.
Abstract:
Bachelor thesis is an analysis of influence which the Nord Stream Pipeline has on relations between the EU and Russia within the natural gas sector from the perspective of theoretical concepts of dependence and interdependence. Principal aims of the thesis is a determination of nature of the analysed relations before the construction of Nord Stream and identifying its transformation caused by the Pipeline …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2013
  • Vedúci: PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií