Erika JANKOVÝCH

Bakalářská práce

Efektivita e-marketingu softwarové společnosti XY

The Efficiency of E-Marketing of Software Company XY
Anotace:
Cílem bakalářské práce je poskytnout informace nutné ke zvýšení efektivity e-marketingu v softwarové společnosti XY. Teoretická část řeší problematiku internetu jako moderního marketingového nástroje, zaměřuje se také na současné využití marketingové komunikace a komunikačního mixu v prostředí internetu. Analytická část je věnována využití e-marketingové komunikace ve společnosti XY se zaměřením na …více
Abstract:
The aim of this work is to provide information needed to improve the efficiency of e-marketing in the software company XY. The theoretical part deals with the problems of the Internet as a modern marketing tool, and also focuses on the current use of communications and marketing communication mix in the Internet environment. The analytical part is devoted to the use of e-marketing communications in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2010
Identifikátor: 17908

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Hynek Cígler

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANKOVÝCH, Erika. Efektivita e-marketingu softwarové společnosti XY. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 12. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe