Bc. Mário Polák

Diplomová práce

Optimalizace reportingu výkonnostních kampaní z Google Ads pomocí nástroje Google Data Studio

Reporting Optimalization for Google Ads Performace Campaigns Using Google Data Studio
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvořit optimální marketingový report výkonnostních kampaní z Google Ads s pomocí systému Google Data Studio. Aby příjemci reportu získali komplexní přehled dosažených výsledků, bude obsahem reportu také celkový počet konverzí a údaje o návštěvnosti webu. Daný cíl bude dosažen na základě kombinace znalostí ze všech částí této práce. V teoretické části práce je provedena …více
Abstract:
The aim of this master's thesis is to create an optimal marketing report for performance campaigns in Google Ads with the help of Google Data Studio. As a campaign performance is only part of the overall website performace, the final report will also include the total number of conversions and information about website traffic. The main goal will be achieved based on the information collected within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polák, Mário. Optimalizace reportingu výkonnostních kampaní z Google Ads pomocí nástroje Google Data Studio. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace