Ing. Marie Hollá, M.Sc.

Master's thesis

Reliabilita paralelních forem nových kognitivních testů

Alternate Forms Reliability of New Cognitive Tests
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou screeningových neuropsychologických testů se zaměřením na kognitivní poruchy ve stáří, především na Alzheimerovu nemoc a mírnou kognitivní poruchu. Cílem práce bylo ověřit reliabilitu paralelních forem třinácti nových krátkých kognitivních testů.Jedná se o velmi krátké testy zaměřené zejména na oblast paměti, řeči a vizuálně-prostorových dovedností. Obě verze …more
Abstract:
The theses focuses on neuropsychological screening tests used for detection of cognitive deficit in senior population, especially Alzheimer´s disease and mild cognitive impairment. The aim of the theses was to verify alternative form reliability of thirteen new short cognitive tests. These new tests are very short (up to 5 minutes) and focused on memory, language production and visuospatial ability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2018
  • Supervisor: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Miloslava Reisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta