Ing. Marie Hollá, M.Sc.

Diplomová práce

Reliabilita paralelních forem nových kognitivních testů

Alternate Forms Reliability of New Cognitive Tests
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou screeningových neuropsychologických testů se zaměřením na kognitivní poruchy ve stáří, především na Alzheimerovu nemoc a mírnou kognitivní poruchu. Cílem práce bylo ověřit reliabilitu paralelních forem třinácti nových krátkých kognitivních testů.Jedná se o velmi krátké testy zaměřené zejména na oblast paměti, řeči a vizuálně-prostorových dovedností. Obě verze …více
Abstract:
The theses focuses on neuropsychological screening tests used for detection of cognitive deficit in senior population, especially Alzheimer´s disease and mild cognitive impairment. The aim of the theses was to verify alternative form reliability of thirteen new short cognitive tests. These new tests are very short (up to 5 minutes) and focused on memory, language production and visuospatial ability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslava Reisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta