Bc. Zdeněk Foral

Master's thesis

Vliv a role smartphonu na vzdělávání současnosti a budoucnosti – virtuální realita ve vzdělávání

The impact and role of smartphone on today's and the future's education - virtual reality in education
Abstract:
Virtuální realita zažívá v posledních několika málo letech doslova revoluci. Technika, která umožňovala zobrazení, práci a interakci s virtuální realitou se dostala do bodu, který umožňuje její dostupnost i mezi širší masu obyvatelstva. Multimédia hrají ve vzdělávání velmi důležitou roli a didaktické technika v dnešní době představuje nedílnou a nezastupitelnou součást výuky. Virtuální realita představuje …more
Abstract:
The virtual reality has experienced a real revolution in last few years. The technique, which enabled display, work and interaction with virtual reality came to a point that allows its availability for a most of the population. Multimedia has a very important role in education and educational technology is an integral and indispensable part of teaching nowadays. Virtual reality represents the next …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta