Eliška Čížová

Bakalářská práce

Negativní vliv virtuálního světa na dospívající mládež

The negative influence of the virtual world on adolescents
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě vývojové dynamiky virtuálního světa popsat a charakterizovat jednotlivé druhy virtuálního světa a jeho negativní dopady na dospívající jedince a společnost. V rámci zaměření práce bylo téma směřováno na mladistvé. Součástí obsahového zaměření je v praktické části realizováno výzkumné šetření. Prostřednictvím dotazníku bude zjišťováno, jak dospívající jedinci (mládež …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe and characterize individual types of virtual world and its negative impacts on adolescents and society based on developmental dynamic of virtual world. Within the scope of this work, the topic was focused on juveniles. Part of content bearing in practical part is the research. Through the questionnaire will be determined how the adolescents (youth) in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Daniš
  • Oponent: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS