Ing. Valeriia Malaia, BA

Master's thesis

A case study of a company: A strategic turn-key cost-saving marketing solution

A case study of a company: A strategic turn-key cost-saving marketing solution
Abstract:
Hlavním cílem výzkumu je zhodnotit jaké výhody firma může získat v způsob, jak snížit náklady. Cílem práce je zjistit slabé stránky společnosti prostřednictvím hlubokehi analýza marketingové strategie. Na tvoří bázi externí a interní analýza učinit správné závěry, které by měly jasně stanovit, jak je marketingová strategie společnosti, pohání jej ve směru k dosažení udržitelné konkurenční výhody.
Abstract:
The main aim of the research is to evaluate which advantages Company can obtain in the way to reduce costs. The objective of the thesis is to determine weaknesses of the Company through the deep analysis of marketing strategy. Based on constitutes external and internal analysis make a correct conclusion, which should clearly identify how is the marketing strategy of the Company, drives it in a direction …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: MSc Oldřich Dutý
  • Reader: Ing. Andrej Mazán, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance