Bc. Roman Hala

Diplomová práce

Srovnání paralelní implementace algoritmu PSO v OpenCL, CUDA a C++ AMP

A comparison of the parallel implementation of the algorithm PSO in OpenCL, CUDA and C + + AMP
Anotace:
Cílem práce je srovnání CUDA, OpenCL a C++ AMP implementace evolučního algoritmu PSO. Teoretická část práce obsahuje úvod k paralelnímu programování, popis koncepce CUDA, OpenCL a C++ AMP, zabývá se základy evolučních algoritmů, z nichž podrobně rozebírá algoritmus PSO a vybrané testovací funkce. V praktické části se práce zaobírá popisem implementací algoritmu PSO pomocí standardů CUDA, OpenCL a C …více
Abstract:
The aim of this thesis is the comparison of CUDA, OpenCL and C++ AMP implementation of the evolutionary algorithm PSO. The theoretical part provides an introduction to parallel programming, a description of the concept of CUDA, OpenCL and C + + AMP, deals with the fundamentals of evolutionary algorithms, of which the PSO algorithm and selected test functions are described in detail. Practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013
Zveřejnit od: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Erik Král

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hala, Roman. Srovnání paralelní implementace algoritmu PSO v OpenCL, CUDA a C++ AMP. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe