Bc. Tomáš Kadavý

Diplomová práce

Pokročilé varianty algoritmu PSO v jazyce C

Advanced Variants of the PSO Algorithm in the C Language
Anotace:
Cílem práce je implementace pokročilých variant algoritmu PSO v jazyce C a jejich otestování a srovnání za použití knihovny IEEE CEC 2015. Teoretická část popisuje obecnou problematiku hejnových algoritmů, popisuje základní princip PSO algoritmu a poté tři jeho pokročilé varianty, jimiž jsou ARPSO, HPSO a OLPSO. Následně jsou popsány testovací funkce v knihovně IEEE CEC 2015, prostředí Wolfram Mathematica …více
Abstract:
The goal of this work is the implementation of advanced variants of PSO algorithm in C language and further the testing and comparison of implemented methods using the IEEE CEC 2015 benchmark library. The theoretical part describes the general issues of swarm algorithms, describes the basic principle of PSO algorithm and then its three advanced modifications: the ARPSO, HPSO and OLPSO. After that the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Zveřejnit od: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Pluháček, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kadavý, Tomáš. Pokročilé varianty algoritmu PSO v jazyce C. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie