Bc. Jan Podlena

Master's thesis

Rytmická gramotnost jako předpoklad hudební zralosti. Rytmická cvičení pro ZŠ a SŠ

Rhythmic Abilities as a Prerequisite for Musical Maturity. Rhythm Exercises in Musical Education in Primary and High Schools
Abstract:
Tato práce se zabývá fenoménem rytmu a jeho komplikovaným postavením v rámci hudby, hudební psychologie a hudební pedagogiky. V tomto kontextu je reflektována problematika ontogeneze termínu „rytmus“ a základní zákonitosti rytmických jevů v hudební struktuře i mimo ni. Následně jsou zmíněny jednotlivé dispozice a mechanismy percepce rytmu a nástroje kultivace rytmického cítění v hudebně výchovné praxi …more
Abstract:
This thesis operates with the phenomenon of rhythm and its complicated position within music, music psychology and music pedagogy. In the first part, the ontogeny of the term rhythm and the basic patterns of rhythmic phenomena in or out of a musical structure are described in the context of above mentioned disciplines. Second part of the thesis concentrates on dispositions and mechanisms of rhythm …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jan Špaček
  • Reader: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta