Helena Ettlová

Bachelor's thesis

Havarijní plán Nymburska

The emergency plan of the region Nymbursko
Abstract:
Bakalářská práce ? Havarijní plán Nymburska? se zabývá problematikou krizového řízení, zaměřené na havarijní plánování v oblasti obce s rozšířenou působností Nymburk. Práce seznamuje se základními principy havarijního plánování, analýzou rizik v této oblasti s detailnějším zaměřením na současnou největší hrozbu, kterou jsou povodně. V práci je zpracována analýza protipovodňového opatření, náklady na …more
Abstract:
The bachelor thesis ? The emergency plan of the region Nymbursko? deals with crisis managemnet, focusing on the emergency planning of the region Nymburk. The thesis introduces the basic principles of the emergency planning, risk analysis in this area with detailed focus on the greatest current threat, which is flood. In the thesis is processed analysis of flood measures, cost for its building and effectiveness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2012
  • Supervisor: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ettlová, Helena. Havarijní plán Nymburska. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní