Helena Ettlová

Bachelor's thesis

Havarijní plán Nymburska

The emergency plan of the region Nymbursko
Anotácia:
Bakalářská práce ? Havarijní plán Nymburska? se zabývá problematikou krizového řízení, zaměřené na havarijní plánování v oblasti obce s rozšířenou působností Nymburk. Práce seznamuje se základními principy havarijního plánování, analýzou rizik v této oblasti s detailnějším zaměřením na současnou největší hrozbu, kterou jsou povodně. V práci je zpracována analýza protipovodňového opatření, náklady na …viac
Abstract:
The bachelor thesis ? The emergency plan of the region Nymbursko? deals with crisis managemnet, focusing on the emergency planning of the region Nymburk. The thesis introduces the basic principles of the emergency planning, risk analysis in this area with detailed focus on the greatest current threat, which is flood. In the thesis is processed analysis of flood measures, cost for its building and effectiveness …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedúci: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ettlová, Helena. Havarijní plán Nymburska. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní