Theses 

Současná spolková činnost, zaměřením na vyškovský region – BcA. Tereza Řezníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

BcA. Tereza Řezníková

Bakalářská práce

Současná spolková činnost, zaměřením na vyškovský region

The current federal activities, focusing on the region Vyškov

Anotace: Bakalářská práce „Současná spolková činnost, zaměření na vyškovský region“ se zabývá tématem spolků ve vyškovském regionu, konkrétně v mikroregionu Ivanovická brána. Cílem práce je zjistit, které z těchto spolků jsou aktivní v kulturním vyžití občanů a jakým způsobem k němu přispívají. Práce se zaměřuje také na nabídku různorodých kulturních akcí občanům napříč věkovými skupinami. Výsledkem je zmapování prostředí vyškovského regionu a nalezení spolků, které jsou činné a aktivní v oblasti kultury.

Abstract: The bachelor thesis The Current Federal Activities, Focusing on the Region Vyškov deals with the topic of federations in the region Vyškov, concretely in the micro-region Ivanovická brána. The thesis aims to find out which of these federations are active in a culture life of local residents and how do they participate in it. In addition, the author focuses on the offer of various types of culture events to the citizens throughout all age groups. The bachelor thesis aims to explore the environment in the region and find the federations which are active in the field of culture.

Klíčová slova: Kultura, region Vyškov, svazek obcí Ivanovická brána, obec, městys, město, spolek, místní akční skupina. Culture, association of municipalities Ivanovická brána, village, city, township, association, Local Action Group.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/iu8pb/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 16:50, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz