Mgr. Jakub Strejček

Diplomová práce

Mimořádně nízká nabídková cena - aktuální tendence v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Abnormally Low Tender Price - Current Tendency in the Decision-making Practice of the Office for the Protection of Competition
Anotace:
Předmětem diplomové práce Mimořádně nízká nabídková cena – aktuální tendence v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je vysvětlení tohoto neurčitého pojmu, upozornění na praktická úskalí a jejich vysvětlení za pomoci podrobné analýzy právní úpravy a zobecnění rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů. V první části se práce zabývá vysvětlením pojmu, důvodem jeho …více
Abstract:
The subject of the submitted thesis Abnormally low tender price – Current Tendency in the Decision-making Practice of the Office for the Protection of Competition is an explanation of this undefined term, notification of practical issues and its explanation by detailed analyse of its legislation and generalization of the decision-making practice of the Office for the Protection of Competition and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta