Bc. Markéta Calabová

Diplomová práce

Správně-právní aspekty činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Legal Aspects of the Activities of the Office for the Protection of Competition
Anotace:
Diplomová práce se bude zaobírat správně-právními aspekty činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pro přehlednost lze práci rozdělit na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se bude věnovat postavení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jak z historického, tak z organizačně-právního pohledu, Práce se zaměří i na organizační strukturu tohoto ústředního správního …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the legal aspects of the activities of the Office for the Protection of Competition. For the clarity, the thesis can be divided into two parts, namely the theoretical part and practical part. Theoretical part deals with the position of the Office for the Protection of Competition, both in terms of historical and organizational law. The thesis focuses on the organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta