Mgr. Bc. Vojtěch Mucha

Diplomová práce

Outsourcing Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Outsourcing at the Czech Antimonopoly Office
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje efektivitu outsourcingu na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Teoretická část vymezuje hlavní principy pro efektivní outsourcing. Praktická část se poté zabývá analýzou outcourcingu vybraných činností na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V závěru jsou navržena možná doporučení pro budoucí praxi.
Abstract:
This diploma thesis analyze outsourcing efficiency at the Czech antimonopoly office. The theoretical part specifies the crucial principles for the efficient outsourcing. The practical part analyzes outsourcing of the selected activities at the Czech antimonopoly office. A conclusion provides the possible recommnendations for future practise.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta