Bc. Aneta MATĚJOVÁ

Master's thesis

Optimalizace nové high throughput metody pro screening potenciálních G-kvadruplexových sekvencí DNA

The optimalization of new high troughput method for the screening of potential G-quadruplex DNA sequences
Abstract:
G-kvadruplexy jsou nekanonické sekundární struktury DNA, které vznikají v lokusech bohatých na guaniny. V genomu se G-kvadruplexy nejhojněji vyskytují v oblasti telomer a regulačních centrech genů, čímž se stávají terapeuticky významné. Specifické cílení malými molekulami vůči G-kvadruplexům se jeví jako silný nástroj k potlačení nádorové aktivity. Nová high throughput metoda, popisovaná v této diplomové …more
Abstract:
G-quadruplexes are non-canonical secondary DNA structures that are created in guanine rich loci. In the genome, G-quadruplexes are most abundant in telomeres and gene regulatory centres, making them therapeutically significant. Specific targeting by small molecules to G-quadruplexes appears to be a powerful tool for suppressing tumour activity. The new high throughput method described in this thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATĚJOVÁ, Aneta. Optimalizace nové high throughput metody pro screening potenciálních G-kvadruplexových sekvencí DNA. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta