Mgr. Hana Vičarová

Bakalářská práce

Kvantitativní RT-PCR analýza kardiomyogeneze na polyanilinové vrstvě

qRT-PCR analyse of cardiomyogenesis on polyaniline layer
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo sledovat proces kardiomyogeneze u myších embryonálních kmenových buněk linie R1. Byl také zkoumán vliv polyanilinu na tento proces, buňky byly inkubovány na miskách potažených polyanilinovými strukturami a míra exprese genů specifických pro kardiomyocyty byla analyzována pomocí metod RT-PCR. Stanovení bylo provedeno jak metodou SYBR Green, tak metodou TaqMan …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis was observation of the process of cardiomyogenesis in mouse embryonic stem cells line R1. Polyaniline influence on this process was studied too, cells were incubated on polyaniline coated dishes and the expression level of specific cardiomyocyte genes was analysed by RT-PCR method, determination was performed by both SYBR Green and TaqMan method. According to our …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta