Jan Abrahám

Bachelor's thesis

Společenská odpovědnost firem jako součást firemní kultury

Corporate social responsibility as part of corporate culture
Abstract:
Tato bakalářská práce ukazuje příležitost CSR jako konkurenční výhodu na trhu a potřebu změny vnímání tohoto nástroje jako příležitosti. Práce se zaměřuje na to, zda-li a jakým způsobem v současné době a v určité průmyslové oblasti podniky již tento přístup k CSR v podnikání využívají a jakým způsobem zlepšit práci s jeho využíváním. Praktická, analytická část práce se poté soustředí na získání faktů …more
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on the topic of corporate culture, which should be based on a not quite used instrument, to which companies should start to focus as a competitive advantage of corporate social responsibility. The Thesis focuses on whether and how, at present and in and industrial area, companies use this approach to CSR in business and how to improve their work with their use. The analytical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Daniela Červenclová
  • Reader: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS