Vilhem Leshi

Bachelor's thesis

Manažer versus leader v hotelnictví

Manager versus leader in the hotel industry
Anotácia:
Zvolené a vypracované téma bakalářské práce je Manažer versus leader v hotelnictví. Bakalářská práce je sestavena ze tří částí, a to teoreticko metodologické, praktické a návrhové. V první části je zpracována pečlivě prostudovaná vybraná domácí a zahraniční odborná literatura, uvedeny jsou názory různých autorů a jejich pohled na danou problematiku týkající se tématu manažer versus leader. V teoretické …viac
Abstract:
Selected and elaborated by these bachelor thesis is Manager versus leader in hotel industry. Bachelor thesis is composed of three parts of pronouns the theoretical methodological part, practical part and third proposal part. In the first part, the processing, based on a carefully studied and selected domestic and foreign literature, introduces the opinions of various authors and their views on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/i5dke/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018
  • Vedúci: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / odbor:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)