Vilhem Leshi

Bakalářská práce

Manažer versus leader v hotelnictví

Manager versus leader in the hotel industry
Anotace:
Zvolené a vypracované téma bakalářské práce je Manažer versus leader v hotelnictví. Bakalářská práce je sestavena ze tří částí, a to teoreticko metodologické, praktické a návrhové. V první části je zpracována pečlivě prostudovaná vybraná domácí a zahraniční odborná literatura, uvedeny jsou názory různých autorů a jejich pohled na danou problematiku týkající se tématu manažer versus leader. V teoretické …více
Abstract:
Selected and elaborated by these bachelor thesis is Manager versus leader in hotel industry. Bachelor thesis is composed of three parts of pronouns the theoretical methodological part, practical part and third proposal part. In the first part, the processing, based on a carefully studied and selected domestic and foreign literature, introduces the opinions of various authors and their views on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/i5dke/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví